התקדמות פרויקט בוטיק היהלום

רחוב הל"ב 2, נס ציונה

25/1/17 קבלת היתר בנייה

27/2/17 – קבלת צו תחילת עבודה

03/2017 – מדידות, קידוחים וכלונסאות

05/2017 – -סיום יציקת פלטות יסוד

06/2017 – השכבה האחרונה של הביסוס (מצע סוג א) פוזרה בשטח כולל הידוק בעזרת מחבש

09/2017 – יציקת עמודים קומה 1, פיר מעלית וחדרי מדרגות + ניקיון פסולת מהאתר

10/2017 – רצפת קומה 2

11/2017 – התחלת עבודה על העמודים של הקומה השלישית, עבודות טפסנות וברזלנות

12/2018 – יציקת עמודים,קירות ממ"ד פיר מעלית וחדר מדרגות על לתקרת קומה 2

01/2018 – יציקת הרצפה של הקומה השלישית ותחילת חלוקת הדירות

02/2018 –  יציקת רצפה קומה רביעית,תחילת עבודות חשמל וחלוקת פנימית לדירות

עדכונים שוטפים לשותפים