לצפייה בהתקדמות הבנייה

פרויקט מרכז מסחרי - On&On

06/2017 תחילת עבודות הבנייה

07/2017 –  הידוק שטח, סידור ברזל והכנות ליציקת רצפת מרתף

08/2017 – עבודות על קירות מרתף, פיר מעלית ומדרגות. יציקת עמודי החניון, הקירות ותקרת קומת המרתף

09-10/2017 – עבודה על קומת הקרקע, יציקת עמודים עד לתקרה.

11/2017 – הכנות וטפסנות לרצפה של קומה ראשונה/תקרה של קומת קרקע + סידור קורות הברזל ובלוק האיטונג לתקרה + יציקת תקרה לקומת הקרקע

12/2017 – החלו לעבוד על ממ"דים והתרוממות עמודים עד לתקרה האחרונה

1/2018 – יציקת תקרת הגג, חדר המדרגות ומעקה הבטון ההיקפי

2/2018 – סיום שלד הבניין

3/2018 – חלוקה פנימית בקומת קרקע. תחילת ביצוע ספרינקלרים, טיח וצבע בקומת מרתף

4/2018 – סיום ביצוע חלוקה פנימית בקומת קרקע, התקדמות בעבודות הספרינקלרים והעברת תשתיות למערכות גילוי אש ועשן במבנה. הרכבת פיגומים בפיר המעליות        

5-6/2018 – הכנות ביוב לקומת קרקע וצנרת. יציקת תקרת הפירים ובט-קל שיפויים בגג ולאחריהם עבודות איטום גג. תחילת הרכבת פיגומים באתר לצורך חיפוי החוץ (שלב א' – הרבצה), בניית מחיצות בלוק לארונות חשמל, תקשורת וכיבוי

7/2018 – טיח פנים לקירות ועמודים קומה ראשונה, הושלם איטום גג עליון. הרכבת פיגום + התקנת שלט שיווק. השלמות דרישת חברת מעליות והכנת הפירים להתקנות.

8/2018 – תחילת עבודות פיתוח של העירייה לעבודות הכיכר, תחילת עבודות גמרים בנושא חיפויים, טיח ושליכט חיצוני וריצוף פנים.