חברת סיגמא

מתמחה בניהול ופיקוח של פרוייקטים בתחום הבניה, החל מליווי שלב יזום הפרויקט ועד למסירתו.
החברה מנהלת פרוייקטים למגורים, לתעסוקה ולמסחר עבור חברות יזמיות,
קבוצות רכישה וגורמים פרטיים. בנוסף, מלווה החברה פרוייקטים בתחום
התשתיות וההתחדשות העירונית (תמ"א 38).