Givati Tower

פרויקט בניין מגורים ומרכז מסחרי יוקרתי, בן 9 קומות- 32 יחידות דיור, קומות מסחר וחניון, ברחוב גבעתי פינת יוסף בורג בראשל”צ.

חברת סיגמא אחראית על ניהול התכנון, הגשת התכניות לוועדה המקומית, ניהול הקמת הפרויקט, ומסירתו ללקוחות.

בתכנון הפרויקט הושקעה מחשבה רבה לסטנדרט בנייה גבוה, יחד עם קשר אישי וליווי הלקוחות, בכל אחד משלבי תכנון דירת חלומותיהם.

סטטוס פרויקט Givati Tower – לחץ לעדכונים

מיקום הפרויקט