שרותים

מה אנחנו מציעים

חברת סיגמא מתמחה בניהול ופיקוח של פרויקטים בתחום הבניה, החל מליווי שלב יזום הפרויקט ועד למסירת הפרויקט. החברה מנהלת פרויקטים למגורים, לתעסוקה ולמסחר עבור חברות יזמיות, קבוצות רכישה וגורמים פרטיים. בנוסף, מלווה החברה פרויקטים בתחום התשתיות וההתחדשות העירונית (תמ"א 38). החברה מספקת מגוון שירותים ניהוליים והנדסיים עבור תחום הבניה והנדל"ן בישראל. להלן חלק ממגוון שירותי החברה:

קידום תב"עות
שינוי תב"ע (תכנית בניין עיר), הגדלת זכויות, תוספת מטרים ויחידות דיור למגרש. ליווי היזם החל משלב רכישת המגרש בבחינת ההיתכנות התכנונית והכלכלית להגדלת/שינוי זכויות, ניהול וליווי הגשת בקשה לשינוי תב"ע, ריכוז כל היועצים הנדרשים והובלת התהליך אל מול הרשות המקומית או הועדה המחוזית, בהתאם לצורך.
לחברה ניסיון רב בשינוי תוכניות בניין עיר רבות וקבלת אישורים להגדלת זכויות או שינוי ייעוד הקרקע.
ייצוג אל מול הבנקים לצורך קבלת ליווי בנקאי
ייצוג יזמים/חברות/קבוצות רכישה/בעלים פרטיים אל מול הבנקים לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים בתחום הבניה. החל משלב רכישת הקרקע/חתימה על הסכם קומבינציה ועד לקבלת הליווי הבנקאי לפרויקט. השירות כולל השוואה אל מול גורמים שונים וקבלת הצעות מחיר לריביות אטרקטיביות.
יתרון החברה בתחום זה הינו הקשר ההדוק והישיר אל מול גורמי המימון השונים (בנקים, חברות ביטוח וגופי מימון חוץ בנקאיים).
ייצוג אל מול רשתות מקומיות וועדות משנה לתכנון ובניה
קידום תוכניות והיתרי בניה - ריכוז כל צוות התכנון (אדריכל ויועצים) וניהול התהליך לקבלת היתר בניה אל מול הועדות המקומיות לתכנון ובניה.
החברה מתמחה בקידום תכנון להיתר בניה בצורה המקצועית והמהירה ביותר, החל משלב הפרוגרמה הראשונית ועד לתוכניות הביצוע של הפרויקט וליווי הביצוע מבחינה הנדסית.
החברה מציעה שירות של ניהול התכנון לכל אורך חיי הפרויקט.
ניהול קבוצות רוכשים
שירות ניהול קבוצות הרוכשים מוצע לקבוצות רכישה או קבוצות רוכשים, שרכשו או מעוניינים לרכוש מגרש יחד לצורך קידום תכנון והקמת פרויקט מגורים/מסחר/משרדים. החברה מרכזת את כל דרישות הקבוצה ומלווה את הקבוצה ואת ועד הקבוצה לכל אורך חיי הפרויקט, משלב הרכישה ועד שלב מסירת הפרויקט לבעלים. לאורך הפרויקט מספקת החברה את כל השירותים הנדרשים לצורך השלמת הפרויקט, קבלת הליווי הבנקאי, ניהול וקידום התכנון, ביצוע מכרז קבלנים, התקשרות עם קבלן מבצע, ליווי ופיקוח הנדסי וייצוג אל מול כל הרשויות הנדרשות עד לשלב קבלת טופס 4 ומסירת הפרויקט.
ניהול ותאום תכנון הפרויקט כולל הוצאת מכרזים לבחירת היועצים השונים וקבלני הביצוע
לאחר שלב סיכום פרוגרמת הפרויקט, תבצע החברה הליך קבלת הצעות מחיר מהיועצים השונים הנדרשים לביצוע הפרויקט, ביצוע התקשרות עם אדריכל וצוות תכנון על פי הנדרש לפרויקט (תלוי בסוג הפרויקט). החברה תנהל את כל ההליך אל מול גורמי הרישוי ברשויות המקומיות/אזוריות, תלווה את הפרויקט לקבלת היתר בניה, הכנת תוכניות למכרז ולביצוע. ביצוע מכרז קבלנים ובחירת קבלן מבצע.
החברה מתמחה בהליך הוצאת היתרי בניה אל מול רשויות מקומיות רבות ומקדמת בימים אלה תכנון של פרויקטים רבים במרכז הארץ.
ניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקט עד לשלב קבלת טופס 4 ומסירה
כחלק מהשירות הכולל מספקת החברה שירותי ניהול ופיקוח הנדסיים בזמן ביצוע הפרויקט, ליווי הפרויקט מטעם היזם/מזמין העבודה. הפיקוח כולל הקפדה על לוחות זמנים, איכות העבודה ועמידה בתקציב הפרויקט. החברה מעמידה מהנדס מקצועי לצורך ביצוע הפיקוח וביצוע סיורים באתרי הביצוע על פי דרישת הלקוח.
החברה מקיימת ישיבות תאום עם מזמין העבודה ומפיצה סיכומי סיורים בשטח לגורמים הרלוונטיים לפרויקט. בנוסף, מבצעת החברה בקרת איכות ובדיקה מקצועית של איכות העבודה ע"י ביצוע בדיקות מעבדה נדרשות לאורך הבניה.
ניהול מרכזים מסחריים
בפרויקטים אותם מנהלת החברה החל משלב התכנון והבניה מציעה החברה שירות של ניהול המרכז המסחרי לאחר מסירת החנויות לבעלים/שוכרי. שירות זה כולל בניית התמהיל הנכון לאכלוס המרכז באופן הפרודוקטיבי והרווחי ביותר למזמין. ניהול המרכז באופן שוטף כולל תחזוקה, ניקיון ותפעול, גביית תשלומים משוכרים וניהול החלפת שוכרים לאורך חיי המרכז.
העמדת מפקח מטעם הדיירים בפרוייקטים מסוג תמ"א 38
החברה מנהלת פרויקטים מסוג תמ"א 38 משני הצדדים, מצד היזם ומצד הבעלים. באפשרות החברה לספק פיקוח מקצועי לדיירי בניינים בהם עתיד להיות פרויקט תמ"א 38 (חיזוק או הריסה ובניה). נוסף, באפשרות החברה לספק שירות ניהול פרויקט ליזמים וחברות יזמיות המעוניינות לבצע פרויקטים בתחום התמ"א 38.