כלניות 103 - מבנה מגורים

שלבי מסירה ושנת בדק

חברת סיגמא לניהול פרויקטים מנהלת עבור היזם נדלן נדלן ייזום ושיווק פרויקטים בע"מ את הפיקוח על הקמתו ומסירתו של מבנה מגורים ל14 דיירים.

הדירות נמסרו לדיירים בחודש יולי 2016.

במהלך הקמת בנייני המגורים, מנהל פרויקט מטעם סיגמא, היה אחראי להובלת תקשורת רציפה עם הקבלן ויועצי הפרויקט.

מלבד אחריות על התקדמות ופיקוח קצב הבנייה עד למסירת המפתחות, עתה גם בשנת בדק – מלווה צוות סיגמא את הדיירים והיזם בשמירת האינטרסים ומתן שירות קולקטיבי ואישי.