מבנה תעשייה פלוטיצקי

פרויקט בשלב ביצוע

חברת סיגמא מנהלת את פרויקט הקמת מבנה התעשייה ברחוב פלוטיצקי ראשון לציון, הפרויקט ממוקם על תא שטח בגודל של כ 7 וחצי דונם.

במבנה בעל 2 קומות, מתוכנן חניון תת קרקעי וקומת תעשייה.

חברת סיגמא השלימה בשלב ראשון את אישורי התכנון וקבלת היתר הבניה ואף הובילה את מכרז הקבלנים.

בשלב שני, מהנדס מטעם סיגמא מלווה את השותפים בשלבי הביצוע: החל מחודש אוקטובר 2016 ובאופן שוטף, המהנדס מפקח על התאמת תכנית לביצוע העבודות, מוביל ישיבות שבועיות בהשתתפות הקבלן ובעלי הקרקע, מעורב בכל הנעשה באתר ואחראי על אישור חשבונות חודשיים. בפרויקט זה, צוות סיגמא אף מוביל את חלוקת העלויות בקרב השותפים, דואג לגבייה והסדר חשבוניות.

בהמשך, צוות סיגמא ידאג להשלמת דרישות הרשויות לצורכי קבלת טופס 4, ילווה את מסירת הנכס לבעלים ואת שנת הבדק מול קבלן הביצוע. 

לצפייה בהתקדמות פרויקט פלטיצקי 9

מיקום הפרויקט