מרכז מסחר ותעסוקה פרימן

חברת סיגמא מנהלת את פרויקט הקמת מרכז מסחרי ותעסוקה בפרימן, הפרויקט ממוקם על תא שטח בגודל של כ 6 וחצי דונם.

במבנה בעל 2 קומות, מתוכנן חניון תת קרקעי, קומת מסחר וקומת משרדים.

חברת סיגמא תשלים בשלב ראשון את אישורי התכנון והיתר הבניה ואף תוביל את מכרז הקבלנים.

בשלב שני, מהנדס מטעם סיגמא ילווה את הביצוע באופן שוטף ויפקח על ביצוע העבודות.

מיקום הפרויקט