בפרויקט שבנידון, אשר מצוי על כ-17 דונם ובו קיים מרכז תעשייה למוסכים ומחסנים, אנו כבעלים מחזיקים כ-8 דונם מתוך כ-17 דונם התעניינו לקדם תב"ע חדשה.
חברת סיגמא מובילה עבורנו את הפרויקט מראשית דרכו ומרכזת עבורנו את ההתנהלות עם הבעלים הצמודים לקרקע שבבעלותנו. לצורך הגשת התב"ע נדרשת הסכמת השכנים וצוות סיגמא דואג לפנות אליהם ולרכז מולם את הפעילות.
בפרויקט מסוג זה, השואף לשינוי ייעוד של מבנה קיים על תא שטח גדול, צצות בעיות ותקלות רבות להן צריך מענה מקצועי ורגיש כאחד. הן בפן המקצועי הנדרש והן ביחס האנושי הגבוה בסיגמא יש את הצוות הראוי לקידום הפרויקט.
.עם תחילת אישור התב"ע, מתוכנן ללוות את ניהול התכנון מפקח מטעם סיגמא. המפקח יוביל את ישיבות העבודה של היועצים עד לאישור התב"ע ולאחר מכן להיתר בניה, ילווה את ההגשות למול הרשויות וימשיך לדאוג לשקף את רצוננו באמצעות ישיבות עדכון שבועיות במשרדי החברה.
אנו שבעי רצון מניהול הפרויקט וממליצים בחום על החברה אשר מגיבה לכל התעוררות צרכינו באופן מקצועי, שירותי ונעים. על כן בחרנו להעביר לסיגמא גם את ניהול הפרויקט האישי שלנו טרום הוצאת הבקשה לשינוי ייעוד תב"ע.לחברה אופי יזמי ולכן ערה ויודעת למקסם את הרווחיות עבורנו הבעלים.